Odvoz azbestu Banská Bystrica

odstránenie a odvoz azbestu v Banskej Bystrici a okolí

Vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku

ODVOZ AZBESTU BANSKÁ BYSTRICA

Likvidáciu a odvoz azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je možné realizovať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR.

Prach, ktorý pri demolácii vzniká musí byť starostlivo odsávaný. Azbestový odpad musí byť transportovaný v nepriepustných obaloch v zakrytovaných vozidlách. Na skládke je taktiež nutné ho dostatočne prekryť, zhutniť a následne opäť prekryť ešte v ten deň ako bol uložený. Tento proces zabraňuje úniku azbestu v dôsledku veternej a vodnej erózie. 

LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BANSKÁ BYSTRICA

Napriek tomu, že je využívanie azbestu v celej Európskej Únii zakázané, v našom okolí sa neustále nachádza. Tým pádom dochádza k tomu, že človek je ešte stále vystavený jeho nepriaznivým a škodlivým účinkom.

Svojpomocné odstránenie azbestu môže mať nesmierne nebezpečné následky, tým pádom sú túto činnosť oprávnené vykonávať len špecializované spoločnosti. Tie musia disponovať kvalifikovanými odborníkmi a taktiež rôznymi nástrojmi a pomôckami priamo určenými na manipuláciu s týmto nebezpečným materiálom.

Naša firma realizuje profesionálne demontáže, chemickú fixáciu a likvidáciu eternitu. Prácu vykonávajú naši vyškolení pracovníci podľa platných noriem a zákonov týkajúcich sa manipulácie s azbestom, či materiálmi s jeho obsahom.

 

Opýtajte sa nás