Likvidácia eternitu Banská Bystrica

odborná likvidácia eternitu v Banskej Bystrici a okolí

Vypočítať cenu likvidácie

LIKVIDÁCIA ETERNITU BANSKÁ BYSTRICA

Eternit je cementová doska vystužena azbestovými vláknami, ktorá sa v minulosti úspešne presadila v stavebnom priemysle vďaka svojim atribútom. Je ľahký, nehorľavý, mrazuvzdorný, trvácny a lacný.

Kde sa eternit využíval?

Staré eternitové strechy obsahujú karcinogénne mikrovlákna azbestu, ktoré sa pri manipulácii týchto strešných krytín uvoľňujú do ovzdušia a pri vdýchnutí následne ohrozujú naše zdravie.

ODSTRÁNENIE ETERNITU BANSKÁ BYSTRICA

Svojvoľná likvidácia eternitu nás vystavuje vážnym zdravotným rizikám, jedná sa o veľmi nezodpovedný a neekologický postup, ktorý významne zaťažuje naše životné prostredie. Preto je odstránenie tohto nebezpečného odpadu regulované zákonom a hygienickými normami. 

Naša firma realizuje profesionálne demontáže, chemickú fixáciu a likvidáciu eternitu. Prácu vykonávajú naši vyškolení pracovníci podľa platných noriem a zákonov týkajúcich sa manipulácie s azbestom, či materiálmi s jeho obsahom.

 

Obráťte sa na nás