Likvidácia azbestu Banská Bystrica

odborné odstránenie azbestu, eternitu a nebezpečného odpadu

Požiadať o nezáväznú kalkuláciu

LIKVIDÁCIA AZBESTU BANSKÁ BYSTRICA

Azbest je prírodný materiál, ktorý je vysoko nebezpečný pre ľudský organizmus, jeho nepriaznivé účinky zasahujú predovšetkým orgány dýchacích ciest. Vďaka jeho mimoriadnym vlastnostiam, ako napríklad odolnosť k vysokým teplotám, oxidácii, korózii, oderu, či ohybnosti našiel uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach. V súčasnosti je jeho používanie na Slovensku, ako aj v celej Európskej Únii, zakázané.

Kde sa môže nebezpečný azbest nachádzať?

PROFESIONÁLNA LIKVIDÁCIA AZBESTU V BANSKEJ BYSTRICI

Azbest je považovaný za nebezpečný odpad, ktorý je škodlivý pre naše zdravie. Možným zdravotným rizikám sposobenými týmto materiálom je možné predísť jeho likvidáciou. 

Svojpomocné odstránenie azbestu môže mať nesmierne nebezpečné následky, tým pádom sú túto činnosť oprávnené vykonávať len špecializované spoločnosti. Tie musia disponovať kvalifikovanými odborníkmi a taktiež rôznymi nástrojmi a pomôckami priamo určenými na manipuláciu s týmto nebezpečným materiálom.

likvidacia eternitu Banska Bystrica

LIKVIDÁCIA ETERNITU BANSKÁ BYSTRICA

Eternit je cementová doska vystužena azbestovými vláknami, ktorá sa v minulosti úspešne presadila v stavebnom priemysle vďaka svojim atribútom. Je ľahký, nehorľavý, mrazuvzdorný, trvácny a lacný.

Kde sa eternit používal?

Staré eternitové strechy obsahujú karcinogénne mikrovlákna azbestu, ktoré sa pri manipulácii týchto strešných krytín uvoľňujú do ovzdušia a pri vdýchnutí následne ohrozujú naše zdravie.

Naša firma realizuje profesionálne demontáže, chemickú fixáciu a likvidáciu eternitu. Prácu vykonávajú naši vyškolení pracovníci podľa platných noriem a zákonov týkajúcich sa manipulácie s azbestom, či materiálmi s jeho obsahom.

odvoz azbestu Banska Bystrica

ODVOZ AZBESTU BANSKÁ BYSTRICA

Likvidáciu a odvoz azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je možné realizovať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR.

Prach, ktorý pri demolácii vzniká musí byť starostlivo odsávaný. Azbestový odpad musí byť transportovaný v nepriepustných obaloch v zakrytovaných vozidlách. Na skládke je taktiež nutné ho dostatočne prekryť, zhutniť a následne opäť prekryť ešte v ten deň ako bol uložený. Tento proces zabraňuje úniku azbestu v dôsledku veternej a vodnej erózie. 

 

Kontaktujte nás